Магія та закляття

Загальні правила по Магії

Героєм Чарівником може бути будь-який гравець, що подав заявку або придбав Книгу Магії в процесі гри у регіонального майстра за П’ять золотих. Також чаклувати може персонаж-Чарівник що пройшов навчання у “Магічній Академії”, в Бракаді, в процесі гри.

Герой може наймати чи мати а загоні персонажів-Чарівників, до 4 персонажів (включаючи невбиваємого персонажа Героя).

Герой або персонаж-Чарівник може чаклувати закляття лише за наявністю Книги Магії або Сувою Закляття.

Ресурсом для дії закляття є Мана. Ціна закляття в мані дорівнює рівню закляття. Рівень закляття вказується в Книзі Магії або в Сувої Закляття.

Закляття із Книги Магії можна чаклувати безкінечно, поки в Героя або Чарівника є достатньо Мани.

Всі Сувої Заклять одноразові і після використання потрібно знову здобувати новий Сувій. Для чаклування закляття із Сувоя Заклять також потрібно використовувати Ману.

Герой або Чарівник( Маг) може отримати лише ті закляття, що доступні в “Гільдії Магів” у своєму Місті, у дружньому Місті або в захопленому Місті на початку ігрового циклу. Від рівня “Гільдії Магів” в конкретному Місті залежить який рівень закляття можливий для отримання.

Також вивчити нові закляття та отримати Книгу Магії можна у “Магічній Академії” в Бракаді, виконуючи завданняквести.

Вивчені закляття вписуються (вклеюються) в Книгу магії назавжди. Герої та Персонажі не можуть продавати чи обмінювати вивчені та вписані в Книгу магії закляття.

Існує Чотири формальні школи магії: Земля, Повітря, Вода, Вогонь, що працюють по узагальнених правилах.

Герой або персонаж-Чарівник вивчає та здобуває рівні Шкіл магії протягом гри. Кожен здобутий рівень в конкретній Школі магії надає магу слот під закляття для конкретної школи. Чарівник не може мати в себе в Книзі заклять певної школи більше ніж його особистий рівень у даній школі. Максимальний рівень для всіх шкіл - П’ятий . Тобто будь-який Чарівник який зуміє вивчити всі школи магії максимального рівня зможе мати не більше ніж 20 заклять в своїй Книзі Магії.

Мана Героя або персонажа-Чарівника невід’ємна. Кількість Мани дорівнює максимальному рівню вивченої Школи магії плюс один. Тобто кожен маг може мати не менше ніж Дві Мани та не більше Шість Мани, без врахування дій Артефактів .

Мана у Героя або персонажа-Чарівника відновлюється у Таверні, в Місті при наявності у ньому “Гільдії Магів” або при відвідуванні Колодязя Мани (Одна мана за Одну хвилину) або за рахунок Артефактів .

Герой, при наявності в нього Книги Магії може скористатися закляттями своїх персонажів-чарівників із їх Книг Магії, за рахунок своєї власної Мани.

Сувої Заклять отримуються за виконання завданьквестів та можуть бути продані, вкрадені чи відчуженні після смерті Героя або Чарівника. Для чаклування закляття із Сувоя Заклять не потрібно мати Книгу Магії.

Всі пасивні чи активні ефекти від заклять діють до кінця бойової взаємодії (БВ).

Однакові закляття не сумуються незалежно від чи вони чаклуються із Книги Магії чи з Сувою Заклятя. Виняток - закляття “Землетрус”.

При бойовій взаємодії, першим заявляє магію сторона, що атакує.

Під час штурмів та боїв в полі Герої та персонажі-Чарівники чаклують лише під час міжраундових бойових взаємодій.

Під час міжраундових дій Герой може використовувати по одному закляттю з кожної Школи Магії, персонажи-Чарівники які входять в загін або армію по одному закляття лише з однієї Школи.

Кожне заклятья, незалежно чи в Книзі Магії чи в Сувої Заклять має наступну структуру:

  1. Назва

  2. Рівень - вартість в Мані

  3. Школа Магії

  4. Тривалість закляття (для випадку, якщо воно не миттєве)

  5. Опис ефекту


Закляття

Позашкільні:
I рівень

Чарівна стріла -1 мана

Має кожен маг, що володіє Книгою Магії. Маг здіймає над головою заряд (ПО м’ячик срібного або білого кольору) і після цього може кинути його у будь-яку ціль. При влучанні ціль втрачає 1 хіт. Перше безкоштовне закляття для всіх магів. Не має рівнів крім базового.

Магія Землі

I рівень

Кам’яна шкіра
Додає +1 хіт захисту обраному персонажу.


II рівень

Хвиля смерті

Наносить на вибір мага по 1 хіту пошкодження двум персонажам (юнітам).

Сипучий пісок

Накладається на Локацію/Місто. Забороняє використання візка з боєприпасами проти цієї Локації/Міста.


III рівень

Захист від землі
Дає імунітет від будь-якого негативного впливу закляття Школи Землі.

Воскресіння
Дозволяє підняти будь-якого одного вбитого, один раз за бойову взаємодію. Під час міжраунду чарівник заявляє про закляття, а під час бойової взаємодії може підняти одного гравця, оплеском по плечу зі словами “Знов живий!”


Анти-магія
Нівелює будь-яке перше закляття, яке накладається на локацію, що знаходиться під впливом “Анти-магії”.

Силове поле
Відновлює ворота або фортифікації.

Землетрус
Наносить пошкодження воротам фортеці 3 хіт. Сумується.


IV рівень

Міський портал
У бойовій ситуації дозволяє повернутися з армією або загоном, у її поточному стані, в обране союзне місто уникаючи усі зустрічі дорогою. Закінчує бойовий епізод.
Метеоритний дощ

Знищує один із спеціальних артефактів ( візок з боєприпасами, намет швидкої допомоги, баліста, катапульта, гармата) на вибір мага який застосовує закляття.

Підняти мерців

Підіймає після БВ, загиблих в вигляді віртів у кількості десяти відсотків від загальної кількості загиблих з обох сторін, але не менш одного. Для всіх фракцій крім Дейджа(Некрополіс) є негативним. У персонажа або Героя пропадають чи не вивчаються закляття “Молитва”, “Воскресіння”,”Благословення”. Якщо Герой - голова армії, то в його магів на момент БВ ці закляття теж не працюють.


V рівень

Дух земної стихії
Дозволяє на 1 БВ перетворити 1 не-міфічну істоту у Духа земної стихії (за умови наявності відповідного антуражу - одяганням балахону коричневого кольору)
Дух земної стихії є магічною неживою і немертвою істотою.
Має імунітет до магії Школи Землі. Невразливий до немагічної зброї.
Може наносити удари за правилами штурмових машин. Його атаки є магічними.
Має 10 хітів. Після того, як втрачає свої хіти - розсипається, а перетворена істота - помирає.

Прі боєвій взаємодії ВЗ та ПЗ гравець використовує одноручну зброю.

Вибух

Призводить до миттєвої загибелі будь-якої істоти або персонажа. Виводить гравця із бою, до кінця БВ.


Магія Повітря

I рівень

Перегляд з повітря
Працює на макро-мапі. Дозволяє відкрити нерозвідану частину макро-мапи. Дозволяє дізнатися хто контролює обрану розвідану локацію. Дозволяє отримати інформацію про обране розвідане місто (рівень гільдії, рівень замку/стін щось таке)

II рівень

Блискавка

Наносить пошкодження в 2 хіта одному персонажу.

Руйнівний промінь

Знищує намет швидкої допомоги .


Захист від повітря:
Дає імунітет від будь-якого першого негативного впливу закляття школи повітря.

III рівень

Фортуна
Відновлює 1-у втрачену штурмову машину.

Повітряний щит
Той, на кого накладене це заклинання ігнорує влучання дистанційною зброєю школи повітря та Чарівної Стріли.


IV рівень

Ланцюгова блискавка

Всі бійці опонента втрачають 1 хіт.

Знищити мерців

Прибирає на вибір мага 10 не -живих віртів або одного бійця чи мага.


V рівень

Дух повітряної стихії

Дозволяє на 1 БВ перетворити 1 не-міфічну істоту у Духа повітряної стихії (за умови наявності відповідного антуражу).
Дух повітряної стихії є магічною неживою і немертвою істотою.
Має імунітет до магії школи повітря. Невразливий до немагічної зброї та дистанційної зброї (магічної і простої).
Може проходити крізь стіни. Його атаки є магічними.
Має 10 хітів. Після того, як втрачає свої хіти - розсипається, а перетворена істота - помирає.

Переодягнення (перевтілення) відігрується одяганням балахону білого кольору.

Прі боєвій взаємодії ВЗ та ПЗ гравець використовує одноручну зброю.

Магічне дзеркало

Коли накладається на особу: Особа стає імунною до будь-якого першого магічного впливу. Заклинатель, що накладає закляття на таку особу, що знаходиться під впливом “Магічного дзеркала” сам страждає від ефектів, що описані у накладеному ним заклинанням.

Коли накладається на локацію: Локація стає імунною до будь-якого першого магічного впливу. Локація, з якої накладається закляття на локацію, що знаходиться під впливом “Магічного дзеркала” страждає від ефектів, що описані у накладеному ним закляттям. Може бути накладено на локацію до боєвої взаємодії


Магія Води

I рівень

Розсіювання

Нейтралізує будь-які позитивні чи негативні ефекти з обраного персонажа, міфічного персонажа або Героя. Не впливає на дію артефактів.

Захист від води
Дає імунітет від будь-якого першого негативного впливу закляття школи води.


II рівень


Льодяна блискавка

Вбиває 3 віртуалів.

Благословення

Перший влучний удар чи постріл опонента не враховується.


III рівень

Зцілення

Відновлює усіх хіти обраному персонажу і знімає з нього усі негативні ефекти магії. Працює виключно на живого персонажа


Телепортація
Використовується при штурмах/облогах фортець. Доволяє направити 4 обраних істот у тил опонента.


IV рівень

Молитва

При використанні дає додатково 1 вірта на кожного члена загону, у разі використання в армії, працює тільки на один загін на вибір мага.

Клон
Чаклун обирає ціль, яка після зняття з неї всіх хітів відновлюється без використання віртів. Один раз за БВ.


V рівень

Дух водної стихії

Дозволяє на 1 БВ перетворити 1 не-міфічну істоту у Духа водної стихії (за умови наявності відповідного антуражу).
Дух водної стихії є магічною неживою і немертвою істотою.
Має імунітет до магії школи води. Невразливий до немагічної зброї.
Може пересуватися водним простором і атакувати дистанційною зброєю. Його атаки є магічними.
Має 10 хітів. Після того, як втрачає свої хіти - розсипається, а перетворена істота - помирає.

Переодягнення (перевтілення) відігрується одяганням балахону синього кольору.

Прі боєвій взаємодії ВЗ та ПЗ гравець використовує одноручну зброю.


Магія Вогню

I рівень

Жага крові

+1 хіт на зброю, -1 хіт на обладунки. Не працює на персонажів з 1 хітом.

Прокляття
Щит та зброя персонажа стають зоною ураження.

Захист від вогню
Дає імунітет від будь-якого першого негативного впливу закляття школи вогню.

II рівень

Сліпота

Забороняє обраному персонажу здійснювати дистанційні атаки ( діє на магів, стрільців, бійців метальників, та штурмові машини)

Стіна вогню

Накладається на локацію/замок. Забороняє закляття “Телепорт”.

III рівень

Куля вогню

- Спалює, вбиває, одного живого або мертвого персонажа, але не міфічного, або одну штурмову машину.
Невдача

Штурмові машини не наносять пошкодження воротам.

IV рівень

Вогняний щит (потрібен впізнаваний візуальний маркер)

Коли особа, що знаходиться під впливом цього закляття при отриманні пошкодження у ближньому бою має крикнути “Щит Вогонь!”. Той, хто наніс пошкодження тому, хто заявив це слово-маркер, зараховує пошкодження й по собі. Працює у БВ на гравці до першого використання вірта.

Кат

Персонаж, що знаходиться під дією цього закляття, може нападати на міфічні істоти. Його зброя стає магічною.


Армагеддон

Прибирає всіх віртуалів противника. Працює виключно с артефактом “Меч Армагеддону”. Можна вивчити тільки в квесті.

V рівень

Жертва
Жертвується 15 віртів, опонент втрачає 20 віртів.

Дух вогняної стихії

Дозволяє на 1 БВ перетворити 1 не-міфічну істоту у Духа вогняної стихії (за умови наявності відповідного антуражу).
Дух вогняної стихії є магічною неживою і немертвою істотою.
Має імунітет до магії школи вогню. Невразливий до немагічної зброї.

Його атаки є магічними. Щит і зброє не захищають від його атак.
Має 10 хітів. Після того, як втрачає свої хіти - розсипається, а перетворена істота - помирає.

Переодягнення (перевтілення) відіграється одяганням балахону червоного кольору.

При бойовій взаємодії ВЗ та ПЗ гравець використовує одноручну зброю.

Коментарі

Увійдіть на сайт щоб мати можливість коментувати та бачити коментарі інших учасників.

Реєстрація та авторизація на нашому сайті доступна тільки через соціальні мережі (а чи потрібно щось ще?). При реєстрації сайт бере ім'я та аватарку з соціальної мережі.